Μενού με Προϊόντα

Δάπεδο Laminate Stretto

Κατηγορία Προϊόντος: Laminate Stretto Πάχος: 12.00 mm Διαστάσεις Σανίδας: 18.9 cm x 1,26 m Αρμός: Στις 4 πλευρές μικρό-αρμός Κλάση: κλάση 33 - κατάλληλο για βαριά εμπορική χρήση Προέλευση: Βέλγιο  

Δάπεδο Laminate Pro 7

Κατηγορία Προϊόντος: Laminate Pro 7 Πάχος: 7.00 mm Διαστάσεις Σανίδας: 18.9 cm x 1,26 m Αρμός: Στις 4 πλευρές μικρό-αρμός Κλάση: κλάση 32 - κατάλληλο για βαριά εμπορική χρήση Προέλευση: Βέλγιο  

Δάπεδο Laminate Pro 8

Κατηγορία Προϊόντος: Laminate Pro 8 Πάχος: 8.00 mm Διαστάσεις Σανίδας: 18.9 cm x 1,26 m Αρμός: Στις 4 πλευρές μικρό-αρμός Κλάση: κλάση 32 - κατάλληλο για βαριά εμπορική χρήση Προέλευση: Βέλγιο  

Δάπεδο Laminate Pro 12

Κατηγορία Προϊόντος: Laminate Pro 12 Πάχος: 12.00 mm Διαστάσεις Σανίδας: 18.9 cm x 1,26 m Αρμός: Στις 4 πλευρές μικρό-αρμός Κλάση: κλάση 33 - κατάλληλο για βαριά εμπορική χρήση Προέλευση: Βέλγιο  

Δάπεδο Laminate Axion Balterio

Κατηγορία Προϊόντος: Laminate Axion Πάχος: 7.00 m Διαστάσεις Σανίδας: 18.9 cm x 1,26 m Αρμός: χωρίς αρμό Κλάση: κλάση 31 - κατάλληλο για μέτρια εμπορική χρήση Προέλευση: Βέλγιο