Μενού με Προϊόντα

Πλαστικό Δάπεδο Square Compact

Πλαστικό Δάπεδο Square Compact
Κατηγορία Προϊόντος:
Πλαστικό Δάπεδο

Square Compact

Πάχος: 2.00 mm
Πλάτος Ρολού: 2,00 m
Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
Κλάση: κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση
Προέλευση: Γερμανία
Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαική κοινότητα.Κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
Βραδύκαυστο/-η

Πλαστικό Δάπεδο Safetred Universal

Πλαστικό Δάπεδο Safetred Universal
Κατηγορία Προϊόντος:
Πλαστικό Δάπεδο

Safetred Universal

Πάχος: 2.00 mm
Πλάτος Ρολού: 2,00 m
Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
Κλάση: κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση
Προέλευση: Γερμανία
Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαική κοινότητα.Κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.

Πλαστικό Δάπεδο Essentials 280T

Πλαστικό Δάπεδο Essentials 280T
Κατηγορία Προϊόντος:
Πλαστικό Δάπεδο

Πλαστικό Δάπεδο Essentials 280T

Πάχος: 2.80 mm
Πλάτος Ρολού: 4,00 m
 
Κλάση: κλάση 32 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση
Προέλευση: Γερμανία
Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαική κοινότητα.Κλάση 23 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.Kλάση 32 :κατάλληλο για βαριά εμπορική χρήση.Βραδύκαυστο/-η

Πλαστικό Δάπεδο IQ Optima

Πλαστικό Δάπεδο IQ Optima
Κατηγορία Προϊόντος:
Πλαστικό Δάπεδο

IQ Optima

Πάχος: 2.00 mm
Πλάτος Ρολού: 2,00 m
Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
Κλάση: κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση
Προέλευση: Γερμανία
Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαική κοινότητα.Κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.

Πλαστικό Δάπεδο Vylon Plus

Πλαστικό Δάπεδο Vylon Plus
Κατηγορία Προϊόντος:
Πλαστικό Δάπεδο

Vylon Plus

Πάχος: 2.00 mm
Πλάτος Ρολού: 2,00 m
Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
Κλάση: κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση
Προέλευση: Γερμανία
Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαική κοινότητα.Κλάση 34 - κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.Κλάση 43 - κατάλληλο για βαριά βιομηχανική χρήση. Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.